Meld flytning

Husk at melde flytning til os, når du flytter.

Hvornår skal du melde flytning?
Du skal melde flytning, når du har aflæst vandmåleren på skiftedagen, - det vil sige den dag, hvor du flytter ind på eller flytter fra adressen.

Hvordan gør du?
Aflæs vandmåleren og notér tallet. Vælg herefter Afmeld (hvis du flytter ud) eller Tilmeld (hvis du flytter ind).

Hvem skal betale?
Det er fraflytteren, der hæfter for forbruget, indtil vandmåleren på adressen er aflæst, og flytningen er anmeldt.