Meld flytning

Husk at melde flytning til os, når du flytter.

Hvornår skal du melde flytning?
Du skal melde flytning, når du har aflæst vandmåleren på skiftedagen, - det vil sige den dag, hvor du flytter ind på eller flytter fra adressen.

Hvordan gør du?
Aflæs vandmåleren og notér tallet. Vælg herefter Afmeld (hvis du flytter ud) eller Tilmeld (hvis du flytter ind).

Hvem skal betale?
Det er fraflytteren, der hæfter for forbruget, indtil vandmåleren på adressen er aflæst, og flytningen er anmeldt.


Skal du have penge tilbage?

Er du tilmeldt Betalingsservice, skal du ikke afmelde Betalingsservice-aftalen, før du har modtaget din endelige flytteafregning. Så vil en evt. tilbagebetaling til dig ske via Betalingsservice-aftalen.

Er du ikke tilmeldt Betalingsservice kan du få overført pengene til din Nemkonto. For at få penge overført til din Nemkonto, skal du give dit samtykke (Log ind på Min Side).